خازن عدسی

خازن عدسی 1 پیکوفاراد
خازن عدسی 1.5 نانوفاراد
خازن عدسی 1.5 پیکوفاراد
خازن عدسی 10 نانوفاراد
خازن عدسی 10 پیکوفاراد
خازن عدسی 100 نانوفاراد
خازن عدسی 12 پیکوفاراد
خازن عدسی 120 پیکوفاراد
خازن عدسی 15 پیکوفاراد
خازن عدسی 150 پیکوفاراد
خازن عدسی 18 پیکوفاراد
خازن عدسی 180 پیکوفاراد
خازن عدسی 2 پیکوفاراد
خازن عدسی 2.2 نانوفاراد
خازن عدسی 2.7 نانوفاراد
نمایش 1 تا 15 از 50 (4 صفحه)