خازن تانتالیوم

خازن 1 میکروفاراد 35 ولت تانتالیوم 3216
خازن 3216 تانتالیوم 2.2 میکروفاراد 10 ولت  SMD
خازن تانتالیوم 0.47 میکروفاراد 35 ولت
خازن تانتالیوم 1 میکروفاراد 16 ولت
خازن تانتالیوم 1 میکروفاراد 25 ولت
خازن تانتالیوم 1 میکروفاراد 35 ولت
خازن تانتالیوم 100 میکروفاراد 10 ولت
خازن تانتالیوم 100 میکروفاراد 16 ولت
خازن تانتالیوم 100 میکروفاراد 16 ولت 2917
خازن تانتالیوم 100 نانوفاراد 50 ولت
خازن تانتالیوم 22 میکروفاراد 35 ولت
خازن تانتالیوم 47 میکروفاراد 10 ولت
خازن تانتالیوم 47 میکروفاراد 10 ولت
خازن تانتالیوم 47 میکروفاراد 20 ولت
خازن تانتالیوم 470 نانوفاراد 25 ولت
نمایش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)