اس ام دی

خازن 1 نانوفاراد 0603
خازن 1 نانوفاراد 0805
خازن 1 نانوفاراد اس ام دی 1210
خازن 10 نانوفاراد اس ام دی 0805
خازن 100 نانوفاراد 0805
خازن 100 نانوفاراد 1206
خازن 100 پیکوفاراد 0805
خازن 100 پیکوفاراد 1206
خازن 150 نانوفاراد 0805
خازن 180 نانوفاراد 1206
خازن 2.2 میکروفاراد اس ام دی  1206
خازن 2.2 نانو فاراد 1206 SMD
خازن 2.2 نانوفاراد 0805
خازن 2.2 نانوفاراد SMD
خازن 2.5 میکروفاراد اس ام دی 0805
نمایش 1 تا 15 از 42 (3 صفحه)