مایلار

خازن 1 نانوفاراد مایلار 100 ولت  5درصد
خازن مایلار 1.5 نانوفاراد 100 ولت 5 درصد
خازن مایلار 10 نانوفاراد 400 ولت 10درصد
خازن مایلار 2.7 نانوفاراد 1000 ولت 5 درصد
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)