وریستور

وریستور 18 ولت  ZOV-07D180K
وریستور 360 ولت  CNR 07D361K
وریستور 39 ولت  ZOV 07D390K
وریستور 42 ولت  MOV 420LA10
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)